συσσώρευση

Μεταφράσεις

συσσώρευση

accumulationaccumulationتراكمнатрупване축적ophobningacumulaciónakumulace积累蓄積acumulaçãoнакоплениеaccumuloAkkumulationackumuleringהצטברות積累 (si'sorefsi)
ουσιαστικό θηλυκό
αύξηση, συγκέντρωση συσσώρευση προβλημάτων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close