συστέλλω

Μεταφράσεις

συστέλλω

shrink (si'stelo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
μαζεύω, μικραίνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close