συστημένος

(προωθήθηκε από συστημένο)
Μεταφράσεις

συστημένος

(sisti'menos) αρσενικό

συστημένη

(sisti'meni) θηλυκό

συστημένο

(sisti'meno) ουδέτερο
επίθετο
που παραδίδεται στον παραλήπτη κατευθείαν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close