συστηματικά

Αναζητήσεις σχετικές με συστηματικά: συμμερίζομαι
Μεταφράσεις

συστηματικά

systematically (sistimati'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close