συστοιχία

Μεταφράσεις

συστοιχία

array, battery, cluster
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close