συστολική

Μεταφράσεις

συστολική

systolic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close