σφάζω

Μεταφράσεις

σφάζω

butcher ('sfazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
(κυρίως για ζώο) σκοτώνω με μαχαίρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close