σφάλλω

Μεταφράσεις

σφάλλω

err, mistaken ('sfalo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
κάνω σφάλμα, φταίω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close