σφήνα

Μεταφράσεις

σφήνα

wedge
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close