σφίγγω το ζωνάρι

Μεταφράσεις

σφίγγω το ζωνάρι

den Gürtel enger schnallen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close