σφίξιμο

Μεταφράσεις

σφίξιμο

pincement, serrage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close