σφαγή(η)

Μεταφράσεις

σφαγή(η)

abattage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close