σφαδάζω

Μεταφράσεις

σφαδάζω

writhe (sfa'ðazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
σπαρταράω σφαδάζω από τους πόνους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close