σφαιρική

Μεταφράσεις

σφαιρική

spherical
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close