σφαιρική παρέκκλιση

Μεταφράσεις

σφαιρική παρέκκλιση

aberración esférica
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close