σφαιρικό

Μεταφράσεις

σφαιρικό

spherical
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close