σφετερίζομαι

Μεταφράσεις

σφετερίζομαι

usurp, appropriate, arrogate, embezzle, purloin

σφετερίζομαι

usurper
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close