σφιγκτήρας

Μεταφράσεις

σφιγκτήρας

sphincter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close