σφιχτά

Μεταφράσεις

σφιχτά

(sfi'xta)
επίρρημα
Τον αγκάλιασε σφιχτά.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close