σφοδρός

(προωθήθηκε από σφοδρή)
Μεταφράσεις

σφοδρός

(sfo'ðros) αρσενικό

σφοδρή

(sfo'ðri) θηλυκό

σφοδρό

intense, heated (sfo'ðro) ουδέτερο
επίθετο
πολύ δυνατός σφοδρός άνεμος σφοδρός έρωτας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close