σφουγγάρισμα

Μεταφράσεις

σφουγγάρισμα

(sfuŋ'garizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να σφουγγαρίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close