σφουγγαρόπανο

Μεταφράσεις

σφουγγαρόπανο

(sfuŋga'ropano)
ουσιαστικό ουδέτερο
το πανί για το σφουγγάρισμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close