σφρίγος

Μεταφράσεις

σφρίγος

pep, vigour ('sfriɣos)
ουσιαστικό ουδέτερο
ζωντάνια, υγεία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close