σφυγμομέτρηση

Μεταφράσεις

σφυγμομέτρηση

sondage

σφυγμομέτρηση

إِقْتِرَاع

σφυγμομέτρηση

anketa

σφυγμομέτρηση

rundspørge

σφυγμομέτρηση

Abstimmung

σφυγμομέτρηση

poll

σφυγμομέτρηση

encuesta de opinión

σφυγμομέτρηση

mielipidemittaus

σφυγμομέτρηση

anketa

σφυγμομέτρηση

votazione

σφυγμομέτρηση

世論調査

σφυγμομέτρηση

여론조사

σφυγμομέτρηση

opiniepeiling

σφυγμομέτρηση

gallupundersøkelse

σφυγμομέτρηση

głosowanie

σφυγμομέτρηση

pesquisa, sondagem

σφυγμομέτρηση

голосование

σφυγμομέτρηση

undersökning

σφυγμομέτρηση

การสำรวจความคิดเห็นจากคนส่วนมาก

σφυγμομέτρηση

kamuoyu yoklaması

σφυγμομέτρηση

bầu cử

σφυγμομέτρηση

选举投票
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close