σφύρα

Μεταφράσεις

σφύρα

hammer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close