σχίζω

Μεταφράσεις

σχίζω

cleave, tear, tore, torn
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close