σχεδιαστήριο

Μεταφράσεις

σχεδιαστήριο

Drawing Board (sçeðia'stirio)
ουσιαστικό αρσενικό
το τραπέζι όπου γίνονται τα σχέδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close