σχηματίζω

Μεταφράσεις

σχηματίζω

fashion, shape (sçima'tizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. δίνω, παίρνω μορφή Σχηματίσαμε έναν κύκλο.
2. σχεδιάζω, φτιάχνω Σχημάτισα ένα τρίγωνο.
3. οργανώνω σχηματίζω κυβέρνηση
4. διαμορφώνω σχηματίζω άποψη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close