σχηματικός

Μεταφράσεις

σχηματικός

schematic

σχηματικός

schématique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close