σχηματισμός

Μεταφράσεις

σχηματισμός

formationformación形成Bildungformation형성تشكيلdannelseformation形成形成formazioneформированиеformaçãovorming (sçimati'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. η δημιουργία o σχηματισμός αφρού
2. η οργάνωση o σχηματισμός ομάδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close