σχισματικός

Μεταφράσεις

σχισματικός

schismatique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close