σχολάω

Μεταφράσεις

σχολάω

(sxo'lao)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
τελειώνω το σχολείο ή τη δουλειά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close