σχολή

Μεταφράσεις

σχολή

collegeschool学校школа학교skoleSchule学校學校escolaškolaszkołaучилищеscuolaescuelaโรงเรียนécole (sxo'li)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ίδρυμα επαγγελματικών σπουδών σχολή γραμματέων
2. ρεύμα αντιλήψεων η κλασική σχολή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close