σχολείο

Μεταφράσεις

σχολείο

(sxo'lio)

σχολειό

schoolécoleבית ספרSchuleшкола学校مَدْرَسَةškolaskolecolegio, escuelakouluškolascuola学校학교schoolskoleszkołaescolaskolaโรงเรียนokultrường học學校училище (sxo'ʎo)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. το ίδρυμα στο οποίο παίρνουμε τη βασική εκπαίδευση το δημοτικό σχολείο
2. η απασχόληση στο σχολείο Δεν έχω σχολείο σήμερα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close