σχολική εργασία για το σπίτι

Μεταφράσεις

σχολική εργασία για το σπίτι

وَاجِبٌ مَنْزَلِيّ

σχολική εργασία για το σπίτι

domácí úkoly

σχολική εργασία για το σπίτι

lektie

σχολική εργασία για το σπίτι

Hausaufgabe

σχολική εργασία για το σπίτι

homework

σχολική εργασία για το σπίτι

deberes

σχολική εργασία για το σπίτι

kotitehtävät

σχολική εργασία για το σπίτι

devoirs

σχολική εργασία για το σπίτι

domaća zadaća

σχολική εργασία για το σπίτι

compiti

σχολική εργασία για το σπίτι

宿題

σχολική εργασία για το σπίτι

숙제

σχολική εργασία για το σπίτι

huiswerk

σχολική εργασία για το σπίτι

lekse

σχολική εργασία για το σπίτι

praca domowa

σχολική εργασία για το σπίτι

lição de casa, trabalho de casa

σχολική εργασία για το σπίτι

домашняя работа

σχολική εργασία για το σπίτι

läxa

σχολική εργασία για το σπίτι

การบ้าน

σχολική εργασία για το σπίτι

ev ödevi

σχολική εργασία για το σπίτι

bài tập về nhà

σχολική εργασία για το σπίτι

家庭作业
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close