σωζόμενος

Μεταφράσεις

σωζόμενος

extant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close