σωθικά

Μεταφράσεις

σωθικά

(soθi'ka)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
τα εντόσθια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close