σωλήνωση

Μεταφράσεις

σωλήνωση

pipeline, piping, tubing
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close