σωληνάκι

Μεταφράσεις

σωληνάκι

(soli'naci)
ουσιαστικό
μικρός σωλήνας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close