σωληνοειδής

Μεταφράσεις

σωληνοειδής

tubular
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close