σωματείο

Μεταφράσεις

σωματείο

guild (soma'tio)
ουσιαστικό ουδέτερο
σύλλογος, ένωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close