σωματικά

Μεταφράσεις

σωματικά

bodily (somati'ka)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close