σωρευτικά

Μεταφράσεις

σωρευτικά

cumulatively
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close