σωσίας

Μεταφράσεις

σωσίας

doublesosie (so'sias)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
πρόσωπο που μοιάζει πολύ με κπ άλλο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close