σωστά

Μεταφράσεις

σωστά

correctly, right, rightlykorektecorrectement, à juste titre, bienبِحَقٍّ, بِشَكْل صَحِيح, عَلَى حَقّsprávněkorrekt, rigtigtdirekt, richtigcon razón, correctamenteoikeinispravnocorrettamente, proprio正しく바르게, 올바르게, 옳게correct, juistriktigdobrze, poprawnie, słuszniecorretamente, direitoправильноrätt, riktigtอย่างถูกต้อง, อย่างถูกต้องและยุติธรรมadalete uygun olarak, doğru olarakđúng, đúng đắn, một cách đúng đắn正当地, 正确地 (so'sta)
επίρρημα
Δε μετράει σωστά. Πώς να μεγαλώσετε σωστά τα παιδιά σας.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close