σύλλογος

Μεταφράσεις

σύλλογος

association, societyassociation ('siloɣos)
ουσιαστικό αρσενικό
σωματείο, ένωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close