σύμβαση

Μεταφράσεις

σύμβαση

conventionconvenzioneconvençãoКонвенцияاتفاقيةKonwencja公约Úmluva公約convention ('simvasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. συμβόλαιο σύμβαση εργασίας
2. άγραφοι κανονισμοί οι κοινωνικές συμβάσεις
3. συμφωνία σε επίπεδο κυβερνήσεων η σύμβαση της Ρώμης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close