σύμβολο

Μεταφράσεις

σύμβολο

simboolSymbolsymbol, figurehead, iconsímbolosymbolesimbolosimbolissymboolsymbolsímboloсимволsymbolsembol, alamet符号, 象征رَمْزsymbolsymbolsymbolisimbol象徴상징symbolสัญลักษณ์biểu tượngсимволסמל符號 ('simvolo)
ουσιαστικό ουδέτερο
σήμα, αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό το σύμβολο της ειρήνης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close