σύμφυτος

Μεταφράσεις

σύμφυτος

inherent

σύμφυτος

inhérent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close