σύνθλιψη

Μεταφράσεις

σύνθλιψη

écrasement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close